"Sincokola ngokuphathwa kakuhle kwemali ngendlela efikelelekayo"

Accessible conversations about financial stewardship in IsiXhosa

LATEST PODCAST

"Mamela ezinye zeziqendu zethu"

Have a listen

Intro Video (Isixhosa)

Intro Video (English)